ŠKOLA

POVIJEST

PO KNIN

KONTAKT
 

ODJELI

GLAZBALA

TEORIJA

SKUPNO
      MUZICIRANJE
 

UČENICI

DJELATNICI

NOVOSTI

KONCERTI
 

GALERIJA

LINKOVI

 

 

 

 

Krsto Odak (1888. - 1965.)

Rođen je u Siveriću kod Drniša 20.03.1888.g.
Dane svog školovanja provodi u Sinju, Šibeniku i Makarskoj otkrivajući svoj smisao za glazbu u radu s Ivanom Ocvirkom i Matijašem Melchiarom.
Otišavši potom na teološke studije u München, istodobno je studirao glazbu kod uvaženog njemačkog glazbenika patera Hartmanna. Krsto Odak
Nakon povratka u domovinu 1913.g. kao svećenik djeluje u Sinju i obližnjem Otoku.
1919.g. napušta svoje dotadašnje zanimanje i odlazi na studij glazbe u Prag u klasu uglednog češkog skladatelja V.Novaka.
Od tada se posve posvećuje glazbi te svoj prvi umjetnički uspjeh postiže već na apsolventskom koncertu kada njegova Sonata za violinu i glasovir dobiva prvu nagradu.
Po povratku u Zagreb postaje profesorom na Muzičkoj akademiji u kojoj djeluje do umirovljenja 1961.g.
Umro je u Zagrebu, 04.11.1965.g. i pokopan je na zagrebačkom groblju Mirogoj.


Odakova umjetnička ostavština broji više od 80 numeriranih i nenumeriranih opusa. Svoj glazbeni stil navijestio je već u svojim prvim radovima. U njima se lako može primijetiti sklonost polifonom oblikovanju te naglašavanju folklornih obilježja što je jasno vidljivo i u njegovim kasnijim djelima. Ipak, prihvaćajući pozitivne suvremene kompozicijske tehnike, skladatelj je postepeno obogaćivao svoja izražajna sredstva, osobito harmoniju, što se najviše ocrtavalo u proširenju njezinih temelja starim modalitetima. No, glavno Odakovo izražajno sredstvo bila je i ostala melodija.

U svim glazbenim formama kojih se dotakao, Odak je stvorio vrijedna umjetnička djela koja su, bez sumnje, u velikoj mjeri obogatila hrvatsku glazbenu kulturu.


U raznolikom opusu nalaze se: 

  • orkestralna: 4 simfonije (Simfonija Jadrana), 2 Passacaglie, Suita za gudački orkestar...

  • komorna: 4 gudačka kvarteta, klavirski trio...

  • klavirska: sonata

  • glazbeno – scenska: opera (Dorica pleše, Konac svijeta, Majka Margarita), balet (Leptirica i mjesec), glazba za igrokaze (Živkov badnjak, Priča o Novoj godini)

  • vokalna djela: svjetovna (Madrigal, zborske rapsodije) i duhovna (mise, moteti, Tri psalma...)


Zanimljivo je da je 1937. godine Odak skladao glazbu za Morešku u dogovoru s nekolicinom moreškanata pošto je ljeti često boravio u Korčuli. Nova glazba je tada dočekana sa sumnjom. Tijekom II. Svjetskog rata partitura se izgubila pa se Moreška još neko vrijeme izvodila uz staru glazbu da bi tek nakon ozbiljnih kritika stručnjaka na staru glazbenu pratnju (povodom nastupa Moreške u Parizu 1946. godine), konačno bilo prihvaćeno da se Moreška izvodi uz Odakovu glazbu.